‘Veel patiënten benutten keuzemogelijkheden in de zorg nog niet’

Patiënten stellen zich vaak nog afwachtend op in hun zorgtraject. Wanneer patiënten worden doorverwezen voor een behandeling, volgt de meerderheid dit direct op. Zonder zelf te onderzoeken of er alternatieven zijn die qua locatie, kosten of wachttijd beter bij de persoonlijke situatie passen. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO), in opdracht van Zilveren Kruis, onder ruim 1400 patiënten die het afgelopen jaar een behandeling hebben gehad. 

Invloed op behandelkeuzes 

Waar komt de afwachtende houding van patiënten vandaan? Stef Groenewoud, gezondheidswetenschapper en verbonden aan Radboud UMC Nijmegen: "Veel patiënten hebben een groot vertrouwen in hun huisarts en leggen daarom bewust de regie bij hem of haar neer. Mijn advies is, gebruik dat vertrouwen om samen het gesprek aan te gaan over de keuzes binnen het zorgtraject." Uit het onderzoek blijkt echter dat veel mensen het gevoel hebben nauwelijks tot geen invloed te hebben op de keuzes voor een zorgverlener. "De vraag is, hebben zij de invloed niet, of nemen ze die niet? Ik neig naar het laatste. Dit herken ik uit eigen onderzoeken en zie ik ook terug in dit onderzoek." Veel mensen weten wel dat er verschillen zijn tussen zorgverleners, zoals in wachttijd en kosten. Toch kiezen de meeste patiënten, op basis van deze verschillen, er niet voor om naar een andere zorgverlener te gaan. En dat is opvallend.

Niet bewust van keuzemogelijkheden 

Maar niet iedereen weet dat er verschillen zijn tussen zorgverleners, als het gaat om zaken als wachttijden en kosten. Bij een vijfde tot een kwart van de patiënten was dit voorafgaand aan de behandeling onbekend. "Een niet te onderschatten percentage", stelt Christine Rompa van Zilveren Kruis. "Dit betekent dat er nog veel te winnen valt. Om patiënten op de juiste manier te informeren, maar ook om hen bewust te maken dat er iets te kiezen valt. Het is belangrijk dat mensen zich verdiepen in hun zorgtraject en hierin gerichte keuzes kunnen maken. Samen met hun arts."

Hulp bij het maken van zorgkeuzes 

De arts blijft dus voor veel mensen terecht een belangrijke bron van informatie. Toch worstelen patiënten soms nog met praktische vragen bij hun zorgtraject. Want is er misschien toch een zorgverlener waar men sneller behandeld kan worden? Of goedkoper? En waar vind ik die? Rompa: "In de Zorgverkenner maken we onder meer inzichtelijk wat de prijs, wachttijd en kwaliteit is. Met dit online hulpmiddel zetten we een belangrijke stap om zorg meer inzichtelijk te maken."

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek 

  • 44% heeft het gevoel nauwelijks tot geen invloed te hebben op de keuzes voor een behandelaar
  • 58% volgt het advies van de huisarts direct en kijkt niet zelf waar zij sneller of goedkoper behandeld kunnen worden
  • 46% wist voor de behandeling niet precies wat de kosten zouden zijn
  • 32% wist vooraf niet precies wat de wachttijd voor de behandeling zou zijn
  • 26% vindt de wachttijd tussen het eerste gesprek en de behandeling te lang
  • 27% wist voordat de behandeling plaatsvond, dat de kosten per behandelaar kunnen verschillen
  • 21% was niet op de hoogte zelf te kunnen bepalen waar behandeld te worden

** EINDE PERSBERICHT ** 

Over Zilveren Kruis 

Zilveren Kruis heeft 3,5 miljoen verzekerden en is onderdeel van Achmea. We hebben vestigingen in Leiden, Leusden en Zwolle. Met zo'n 2860 medewerkers staan we onze klanten bij met raad en daad. Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg of het streven naar vitaliteit. Wij helpen mensen hun weg te vinden in de zorgwereld en het maken van de juiste persoonlijke keuzes in de zorg. Bijvoorbeeld met hulp van onze zorgcoaches. Of met een persoonlijke online pagina op Mijn Zilveren Kruis waar je kunt zien waar je financieel aan toe bent. Vanuit ons streven naar vitaliteit werken we samen met NOC*NSF om mensen gezonder en vitaler te krijgen.

Over het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO), in opdracht van Zilveren Kruis. Het onderzoek is uitgezet onder een representatieve groep van 5000 Nederlanders. 1414 mensen uit deze groep hebben de afgelopen 12 maanden een behandeltraject doorlopen en hebben de vragenlijst doorlopen.

Over de Zorgverkenner 

De Zorgverkenner is een nieuwe online dienst van Zilveren Kruis. De tool geeft inzicht in de keuzes die je hebt in een zorgtraject. De Zorgverkenner laat zien bij welke zorgverleners je terechtkan, wat je vergoed krijgt en geeft een indicatie van de wachttijden voor behandelingen in het ziekenhuis. Verder krijg je inzicht in de kosten voor ruim 100 behandelingen die vallen binnen het maximale eigen risico. Daarnaast toont de Zorgverkenner ervaringen van patiënten, informatie over aandoeningen en wat Zilveren Kruis kan betekenen in de voorbereiding en de fase na een behandeling. Voor klanten van Zilveren Kruis is een koppeling gemaakt met Mijn Zilveren Kruis zodat men inzicht krijgt in de stand van het eigen risico.

Comments are closed.