Massale toestroom (ex) crimininelen en (ex) verslaafden naar Wilhelminaflat in Sneek!

Vandaag het 1e deel over de schandalige manier waarop dit tot stand is gekomen en waarbij alle partijen systematisch de mensen van de Wilhelminaflat in onwetendheid hebben gehouden. De mensen hebben geen enkele mogelijkheid gehad om hier iets over te zeggen of enige inbreng te hebben. Indien men juist zou hebben gehandeld dan had men de mensen die reeds al woonde in de Wilhelminaflat in het kader van de zorgvuldigheidsplicht ingelicht over de plannen. Het ging en gaat namelijk niet om een paar mensen maar om in iedergeval 16 mensen en dat is dus meer dan de helft van alle woon eenheden die er zijn in de Wilheminaflat.

Wat ging hieraan vooraf?
Woon-Friesland was eigenaar van de Wilhelminaflat, en besloot in 2012/2013 dat dit voor hen verlies makende gebouw in de verkoop te zetten. In eerste instantie zijn daar de toenmalige inwoners van de Wilhelminaflat niet over ingelicht. Zo rond 2014 zijn mensen die in de Wilhelminaflat wilde gaan wonen hier mondjes maat over ingelicht, de ene persoon was hierdoor wel op de hoogte van verkoop en de andere niet. Dit zorgde vanaf 2014 al voor de nodige onrust onder de veelal oudere mensen die er woonde. Want in 2014 was al bekend dat de Wilhelminaflat verkocht zou zijn. Woon-Friesland verschafte de mensen geen duidelijkheid, het enigste wat werd gezegd is: zolang er nog geen handtekening op de papieren staan is er niets verkocht.

Dat er al een mogelijk verkoop had plaatsgevonden in 2014 werd op die manier dus wel duidelijk. Woon-Friesland bleef echter zwijgen. Tevens kwamen enkele mensen erachter dat het Leger Des Heils toen al in beeld was, echter navraag bij zowel Woon-Friesland als het Leger Des Heils leverde niets op en Woon-Friesland bleef zeggen tot het moment dat er getekend is, is er wat ons betreft nog geen sprake van verkoop. Ondertussen waren alle partijen, Woon-Friesland, Leger Des Heils en de gemeente Súd-West Fryslán achter de schermen volop in gesprek met elkaar. De mensen die op dat moment woontuimte huurde in de Wilhelminaflat werden hierover niet ingelicht.

We gaan even een sprong maken naar december 2016

De mensen die in de Wilhelminaflat woonden kregen eind december een brief van Woon-Friesland, met de mededeling: de Wilhelminaflat is verkocht, en de nieuwe eigenaren laten voor 05-01-2017 weten hoe u verder de huur kunt betalen. Verder werd er niets mede gedeeld, dus ook niets over de plannen van het Leger Des Heils om in de Wilhelminaflat een beschermd woon project te gaan beginnen.. Er zijn mensen geweest die Woon-Friesland hebben gebeld met vragen maar er kwam geen antwoord, het enigste wat werd gezegd was; wacht de brief van de nieuwe eigenaars maar af. Dat bracht toen natuurlijk de nodige onrust met zich mee en veel vragen die helaas onbeantwoord bleven.

Januari 2017 
De mensen die in de Wilhelminaflat woonden kregen een brief van Makelaardij Hoekstra uit Leeuwarden. Waarbij uitlleg kwam; wij voeren de verhuurd/het beheer uit voor de nieuwe eigenaren, een rekening nummer waar men de huur op kon overmaken en een machtigings kaart. Er werd nog steeds niets gemeld over de plannen die men had,( eigenaren, gemeente en het Leger Des Heils ) maar achter de schermen was alles reeds al geregeld . Maar de mensen van de Wilhelminaflat werden nergens over ingelicht en waren nergens van op de hoogte.

April 2017 
Op 18 april word er een bijeenkomst gehouden, waarvoor niet alle mensen van de Wilhelminaflat voor waren uitgenodigd. Er is toen voor het eerst informatie gegeven aan de mensen van de Wilhelminaflat, maar nog steeds was dus niet iedereen op de hoogte van de plannen die Woon-Friesland, de gemeente, eigenaren en het Leger Des Heils hadden. De avond gaf ook alleen maar informatie in grote lijnen het zou om ex verslaafden en ex criminelen gaan. En ja de mensen konden hier weinig meer aan doen of hun mening geven want het besluit was al genomen en alles was al rond.

Juli 2017 
In september zou de volgende bijeenkomst zijn.maar in juni kregen de mensen weer een brief vanuit het Leger Des Heils met daarin een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst in de maand juli en werd men ingelicht over schilderwerkzaamheden (die toen reeds al aan de gang waren) en dus de mogelijkheid om tijdens die bijeenkomst vragen te stellen. Hierbij waren alle partijen aanwezig, behalve Woon-Friesland (tenslotte geen eigenaar meer) maar inclusief de wijkagent Inneke Scholten. Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen, en niet iedereen was het eens met de gang van zaken. De vergelijking die getrokken werd met als je ergens anders gaat wonen weet je ook niet wie er naast je woont, was natuurlijk een vergelijking die kant nog wal slaat. Het ging en gaat namelijk om minimaal 16 zgn ex criminelen en ex verslaafden. Maar dat werd van tafel geveegd. Ondertussen hadden de mensen last van bouw/verf werkzaamheden, en werd er dus veel van de mensen gevraagd die al woonde in de Wilhelminaflat want er was sprake van dagelijkse overlast. Op 31 augustus zouden de eerste 4 mensen de Wilhelminaflat gaan betrekken (dit werden er meer maar dat valt morgen te lezen) De volgende bijeenkomst zou in september plaats gaan vinden.

September 2017 
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de mensen die al in de Wilhelminaflat woonden konden kennismaken met zoals het Leger Des Heils het noemt de deelnemers (ik heb het liever over mensen die hier komen wonen of al wonen vanuit het Leger Des Heils). En tijdens deze bijeenkomst is er ook een commissie samengesteld die 1x per 2 weken samen gaat komen.

Inmiddels betrekken steeds meer mensen vanuit het Leger Des Heils de Wilhelminaflat. Dat dit niet altijd even soepel verloopt en gaat kun je morgen lezen in het 2e deel. Het lijkt namelijk zo mooi mensen een 2e kans geven maar is dit wel zo? En gaat het om lichte vergrijpen die men heeft begaan of echt om zwaardere vormen van criminaliteit? En waarom zijn bijvoorbeeld ook de mensen vanuit de directe omgeving van de Wilhelminaflat niet ingelicht? Dit en meer lees je morgen in deel 2 op deze pagina

 

Bron: Nieuwsdienst SWF / Het andere nieuws

Comments are closed.