Bolsward tast in het duister

De winkeliers in Bolsward buigen zich op dit moment over de bogen voor de verlichting die, nu het al vroeger donker wordt,  de stadsgrachten feeëriek zouden moeten verlichten.  Momenteel  hangt  nog duisternis over de wateren van de stadsgrachten. Oorzaak  is gelegen in de herinrichting van de Appelmarkt die kennelijk ook gepaard  moet gaan met nieuwe verlichtingsbogen. Maar volgens veel  middenstanders  zijn de huidige bogen nog lang niet afgeschreven en kunnen nog prima  de sfeer boven de stadsgrachten bepalen.  Daarnaast zou er door de gemeente geen geld  onnodig over de balk worden gesmeten. Boze stemmen beweren: dat  de geplande  'Inspraak meeting ' een hoog  democratisch schijn gehalte had want de keuze voor de nieuwe verlichtingsbogen zou  al vooraf, binnen de krochten van het Sneker gemeentehuis,  zijn gemaakt,  Om de middeleeuwse duisternis boven de stadsgrachten  te verdrijven is het voor het  gemeentebestuur misschien wijs  om terug te grijpen naar de beginselen van 'de Verlichting' : 'democratie is de wil van het volk',  maar in Bolsward moeten  ze  vaak stomverbaasd  in de krant lezen wat ze nu weer willen! In dit geval geen vleermuis maar nieuwe verlichtingsbogen.

Peter Walinga, fractievoorzitter GBTL

Comments are closed.