Levenloos geborenen

Hierbij vraag ik u aandacht voor het volgende, op 2 november 2017 wordt er op de algemene begraafplaats te Bolsward een beeld onthult ter nagedachtenis aan alle levenloos geborenen waar geen gedenkplaats voor is. Dit initiatief heeft Susan Quarré genomen nadat ze een schrijnend verhaal van haar vriendin hoorde.

Op een dag vertelde haar vriendin dat het 40 jaar geleden was dat zij haar eerste kind verloren had. Op de vraag waar het kind begraven was, gaf haar vriendin aan: “Achter de heg”.  Vroeger werd een kind dat niet gedoopt was, niet begraven op het kerkhof maar werd het “achter de heg” begraven.

Zelf mocht men hier niet bij aanwezig zijn, ze had dus ook geen plek om naar toe te gaan met haar verdriet.

Quarré kon er niet bij dat er voor deze ouders geen plek was om te herdenken en kwam op het idee om een herdenkingsbeeld te laten maken.

Het beeld, ontworpen door Hans te Wiereke uit Bolsward, zal 2 november onthuld worden op het kerkhof van Bolsward.

Quarré kreeg na het bekendmaken van het nieuws vele bijzondere reacties waarin mensen aangaven dat ze graag mee wilde helpen bij het tot stand komen van het beeld vandaar dat er nu een sponsoringactie wordt opgezet. Hierdoor wordt het een breed gedragen herdenkingsbeeld.

De kosten van het beeld worden  deels betaald uit subsidie maar er is dus meer nodig, vandaar de vraag aan u of u ook een bijdrage wil storten, verder wil  Quarré wil nu ook mensen in de gelegenheid stellen om een donatie te doen en op die manier mee te helpen.

Maar omdat ze geen stichting heeft opgericht om geen extra kosten te maken zocht ze contact met de stichting waar ze ook als vrijwilliger actief is om garant te staan voor haar project.

Vandaar dat TV Bolsward zijn rekeningnummer beschikbaar stelt voor deze actie.

U kunt uw donatie over maken op : NL16 ABNA 0415 7086 13 ovv beeld

Comments are closed.