Maaien van grasvelden en bermen

We krijgen zo nu en dan vragen over het maaien van grasvelden en bermen. We leggen daarom graag uit hoe we te werk gaan!

Hoe maaien we de bermen?

In mei maaien we eerst een baan langs de weg. Dit is voor de verkeersveiligheid. Reflectorpaaltjes en bermblokken blijven zichtbaar. Daarnaast blijven bloeiende kruiden zoals boterbloemen en fluitenkruid in de bermen grotendeels staan. In deze ongemaaide strook is er voldoende leefruimte en nestruimte voor watervogels, zoals eenden.

In juni wordt tot aan de slootkant gemaaid. De bloeiende kruiden zijn veelal uitgebloeid en kunnen prima gemaaid worden. Eind augustus maaien we de berm nog een keer maar dan tot aan het water.

Waarom zijn sommige bermen wel helemaal gemaaid?

Op dit moment zijn er langs een aantal wegen werkzaamheden gepland. Het gaat dan om asfaltwerkzaamheden en het verlagen van de bermen om de afvoer van water te verbeteren.
Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en om te zorgen dat de berm goed te maaien blijft, maaien wij deze bermen helemaal

Maaien van grasvelden

We maaien onze grasvelden zo’n 25x per jaar. Sommige grasvelden maaien we maar 1 of 2x per jaar. Zo kunnen die na verloop van tijd in bloemenweides veranderen, die bijen en vlinders aantrekken. Staan er groepjes bomen, dan laten we er ook altijd een stukje gras omheen staan.
Dat is beter voor de boom en voor de bijen en vlinders. Staan er narcissen? Dan maaien we pas in juni. Zo zorgen we ervoor dat de narcis volgend jaar opnieuw bloeit.

In sommige bermen groeit op dit moment reuzen berenklauw of akkerdistel, maaien we die ook?

Wij bestrijden de reuzenbereklauw actief. Onze maaiers hebben de opdracht meegekregen om berenklauw en akkerdistel weg te maaien, ook als dit buiten de voorste strook langs de weg staat. Medewerkers van Empatec bestrijden actief de reuzenbereklauw in het Rasterhoffpark. Ook is er een proef gestart in het Zwettebos om deze plant te bestrijden met heet water.

Heeft u nog vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Beheer en Onderhoud Groen, via algemeen telefoonnummer 14 0515

Comments are closed.