ANBI

Onze stichting is een zogeheten ANBI en daarom publiceren wij in opdracht van de Belastingdienst onderstaande gegevens.

Naam van de algemeen nut beogende instelling:

Stichting Lokale Media Instelling Súdwest Fryslân Fiscaal nummer (RSIN): 8052.96.104
Handelsregister: 41005411
Bestuurssamenstelling:

• dhr. P.E.Bieze MA voorzitter
• dhr. Piet Sprik, secretaris
• dhr. Karel de Jong, penningmeester

Contactgegevens:

vestigingsadres: Ds. Tinholtstraat 3 d, 8723CW Koudum
telefoon: 0514-593911
email: bestuur@omroepsudwest.nl
website: www.omroepsudwest.nl

Beleidsplan: zie bijlage hieronder voor het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie bijlage hieronder voor het jaarverslag over 2014. Beloningsbeleid: De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding (19 ct/km of 2e klas openbaar vervoer) indien zij voor de Stichting in of buiten de gemeente Súdwest Fryslân moeten zijn. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Doelstelling: Artikel 2 van de statuten:

De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht, door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente Súdwest Fryslân leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

Financiële verantwoording: zie bijlage hieronder voor de jaarrekening over 2014

Downloads:
Acitiviteitenoverzicht 2014
Meerjarenplan 2014-2016
Jaarrekening 2014