Contact


Contact info

De Stichting Lokale Media-Instelling Súdwest-Fryslân vertegenwoordigt de rol van lokale publieke media-instelling voor de gemeente Súdwest-Fryslân. De roepnaam van de stichting is Omroep Súdwest.
De Stifting Media Ynstitút Súdwest-Fryslân  fertsjintwurdiget de rol fan lokale media foar media yn 'e gemeente Súdwest-Fryslân. It oansjen fan 'e stifting is Omroep Súdwest.
Omroep Súdwest
Tjalke van der Walstraat 34G,
8723 CA Koudum

Telephone: 0514-856878

E-mail: redactie@omroepsudwest.nl

Contact formolier