Category Archives: Nieuws

Bestemming buiten gebied Sûdwest-Fryslân

Donderdag 2 maart stond de discussie over het buitengebied van Súdwest-Fryslân op de agenda. Een voorronde voor het definitieve Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied later dit jaar. Hieronder de bijdrage van Angeline Kerver. Sinds het verschijnen van de ‘Uitgangspuntennotitie Buitengebeid Súdwest-Fryslân’ (2012) en de provinciale nota ‘Op ‘e romte’ (2014) zijn de ontwikkelingen in de melkveehouderij en intensieve veeteelt…
Read more

Sterke daling aantal kinderen in Fryslân

Opvallend is dat in de afgelopen tien jaar vooral het aantal kinderen van 0 tot en met 3 jaar en van 4 tot en met 11 jaar is gedaald. In 2016 zijn er 19% minder 0 tot en met 3-jarigen dan in 2006. Dit komt door de afname van het aantal geboorten. Het aantal geboren…
Read more

BWS WIL JEUGD ENTHOUSIAST MAKEN VOOR HET ZEILEN

De Bolswarder Watersport Vereniging afd. jeugd (BWS je ) organiseert dit jaar voor de 5de keer het jeugdzeilen. De leerlingen leren zeilen in de optimist. Leren zeilen is spelen met de boot, op water en wind. Je leert kijken, voelen en horen wat water en wind met de boot doen. Je bent aan het spelen…
Read more

€500.000 euro voor natte graslanden voor weidevogels

Er is €500.000 euro voor kansrijke weidevogelgebieden beschikbaar. Boeren en grondeigenaren die land hebben in zo’n kansrijk gebied kunnen van 6 maart tot en met  29 september 2017 subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor vernatting van hun land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden (stukken ondergelopen land). Natte gronden zijn een…
Read more