Category Archives: Gemeente

Geen fietstunnels onder N359

Ruigahuizen - De provincie Fryslân wil geen fietstunnels aanleggen onder de N359 bij Ruigahuizen en bij de afslag naar Oudemirdum. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten na vragen van Statenlid Klaas Fokkinga (FNP). De weg wordt volgens het provinciebestuur door te weinig verkeer bereden voor zo´n tunnel. Fokkinga stelt dat in de regio behoefte…
Read more

Politieke partijen ook voor beter Werelderfgoed Waddenzee

Alle politieke partijen vinden het waddengebied een bijzonder waardevol gebied dat bescherming verdient. Bijna unaniem zijn ze het er ook over eens dat het beter moet met het Werelderfgoed Waddenzee. Dat blijkt uit interviews die zijn gedaan met zittende Tweede Kamerleden. De Waddenvereniging wil dat de nieuwe regering ervoor gaat zorgen dat er ook echt…
Read more

Online uittreksel goedkoper in Súdwest-Fryslân

Sneek – Vanaf 1 januari 2017 is het voor inwoners uit Súdwest-Fryslân goedkoper om een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) online aan te vragen. Online betaalt u 5 euro en bij het gemeenteloket kost het uittreksel € 8.  Steeds meer producten kunt u online regelen, van het doorgeven van een verhuizing tot de aanvraag…
Read more

Financiële armslag voor meer minima in Súdwest-Fryslân

Meer inwoners van Súdwest-Fryslân komen in aanmerking voor financiële steun door de gemeente. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met een aantal maatregelen, waardoor niet alleen bijstandsgerechtigden in aanmerking komen voor de minimaregelingen, maar ook mensen met een laag inkomen. Nu geldt de minimabijdrage van de gemeente nog voor inwoners met een inkomen tot 110 procent…
Read more