Category Archives: Gemeente

Sander de Rouwe informateur in Súdwest-Fryslân

Sander de Rouwe treedt de komende weken op als informateur bij de coalitievorming in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij is gevraagd door lijsttrekker Maarten Offinga van het CDA, de partij die woensdag bij de verkiezingen voor de gemeenteraad de meeste zetels behaalde. Gebruikelijk is dat de grootste partij de leiding neemt bij de vorming van een…
Read more

Maaien van grasvelden en bermen

We krijgen zo nu en dan vragen over het maaien van grasvelden en bermen. We leggen daarom graag uit hoe we te werk gaan! Hoe maaien we de bermen? In mei maaien we eerst een baan langs de weg. Dit is voor de verkeersveiligheid. Reflectorpaaltjes en bermblokken blijven zichtbaar. Daarnaast blijven bloeiende kruiden zoals boterbloemen…
Read more

Gemeentelijke herindeling: heffingen en belastingen

Vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Súdwest-Fryslân. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân…
Read more

Geen fietstunnels onder N359

Ruigahuizen - De provincie Fryslân wil geen fietstunnels aanleggen onder de N359 bij Ruigahuizen en bij de afslag naar Oudemirdum. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten na vragen van Statenlid Klaas Fokkinga (FNP). De weg wordt volgens het provinciebestuur door te weinig verkeer bereden voor zo´n tunnel. Fokkinga stelt dat in de regio behoefte…
Read more