Category Archives: Gemeente

Gemeentelijke herindeling: heffingen en belastingen

Vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Súdwest-Fryslân. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân…
Read more

Geen fietstunnels onder N359

Ruigahuizen - De provincie Fryslân wil geen fietstunnels aanleggen onder de N359 bij Ruigahuizen en bij de afslag naar Oudemirdum. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten na vragen van Statenlid Klaas Fokkinga (FNP). De weg wordt volgens het provinciebestuur door te weinig verkeer bereden voor zo´n tunnel. Fokkinga stelt dat in de regio behoefte…
Read more

Eerste Kievitsei Súdwest-Fryslân is gevonden

Jan Kroese uit Bolsward heeft vrijdag 10 maart het eerste Kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân gevonden. Hij vond het ei ongeveer rond 17.10 bij de Workumerwaard. De Friese Vogelwacht (BFVW) heeft bevestigd dat het om een vers ei ging. Burgemeester Hayo Apotheker heeft de Heer Kroese maandag in het gemeentehuis in Sneek ontvangen en heeft…
Read more

Politieke partijen ook voor beter Werelderfgoed Waddenzee

Alle politieke partijen vinden het waddengebied een bijzonder waardevol gebied dat bescherming verdient. Bijna unaniem zijn ze het er ook over eens dat het beter moet met het Werelderfgoed Waddenzee. Dat blijkt uit interviews die zijn gedaan met zittende Tweede Kamerleden. De Waddenvereniging wil dat de nieuwe regering ervoor gaat zorgen dat er ook echt…
Read more