Category Archives: Gemeente

Maaien van grasvelden en bermen

We krijgen zo nu en dan vragen over het maaien van grasvelden en bermen. We leggen daarom graag uit hoe we te werk gaan! Hoe maaien we de bermen? In mei maaien we eerst een baan langs de weg. Dit is voor de verkeersveiligheid. Reflectorpaaltjes en bermblokken blijven zichtbaar. Daarnaast blijven bloeiende kruiden zoals boterbloemen…
Read more

Gemeentelijke herindeling: heffingen en belastingen

Vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Súdwest-Fryslân. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân…
Read more

Politieke partijen ook voor beter Werelderfgoed Waddenzee

Alle politieke partijen vinden het waddengebied een bijzonder waardevol gebied dat bescherming verdient. Bijna unaniem zijn ze het er ook over eens dat het beter moet met het Werelderfgoed Waddenzee. Dat blijkt uit interviews die zijn gedaan met zittende Tweede Kamerleden. De Waddenvereniging wil dat de nieuwe regering ervoor gaat zorgen dat er ook echt…
Read more

Online uittreksel goedkoper in Súdwest-Fryslân

Sneek – Vanaf 1 januari 2017 is het voor inwoners uit Súdwest-Fryslân goedkoper om een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) online aan te vragen. Online betaalt u 5 euro en bij het gemeenteloket kost het uittreksel € 8.  Steeds meer producten kunt u online regelen, van het doorgeven van een verhuizing tot de aanvraag…
Read more